pühapäev, 30. september 2012

teiste tervendamine

        Teil pole õigust tervendada kõiki, keda ise tahate, isegi kui te suudaksite käia ringi ning teisi inimesi paljalt oma puudutusega täielikult terveks ravida. See pole lubatud. Siin Maa peal elades käime me koolis ning igaüks vajab oma kogemusi. Te ei saa teisi tervendada üksnes selle tõttu, et te seda tahate või kuna inimesed seda vajavad või väärivad. Te peate esmalt luba küsima.
 
Miks on vaja luba küsida? Me ei näe oma kolmanda dimensiooni vaatepunktist suurt plaani. Me ei tea, millised on meie tegude tegelikud tagajärjed. Me võime arvata, et teeme inimesele teda tervendades suure teene, kuid tegelikult teeme talle sellega hoopis kahju. Me elame kõik kosmilises meenutamise koolis. Haigus võib olla just see, mille kogemiseks inimene Maa peale tuli. Tänu oma haigusele võib ta õppida kaastunnet ning teda tervendades võtate temalt selle võimaluse. Pange oma ego kõrvale ning tervenemine leiab aset loomulikul teel.
 
Nii toimin mina. Esiteks küsin ma luba oma kõrgemalt minalt, paludes arusaamist, kas teatavale inimesele tervenduse pakkumine on kooskõlas jumaliku plaaniga. Kui saan jaatava vastuseks, tuleb mul antud inimese käest otse küsida (juhul kui see on võimalik), kas ta üldse tahab, et ma teda tervendaksin. Kui inimene nõustub, võtan järgnevalt ühendust tema kõrgema minaga ning küsin, kas tervendamine, mida ette võtta soovin, on kooskõlas jumaliku plaaniga. Mõnikord ma saan loa, mõnikord mitte. Kui ma luba ei saa, ütlen lihtsalt, et kahjuks ei saa ma teda siiski aidata ning lasen loodusel omatahtsi liikuda. Kui saan vastuseks jah, siis toimin ma järgmiselt.
 
Et vältida vääritimõistmist, lisan siinkohal, et kui ma ütlen: „Siis toimin ma järgmiselt“, ei tähenda veel, et teie peaksite samamoodi toimima. Kasutan oma meetodit näitena, aitamaks teil mõista loa küsimise tähtsust, kuid kindlasti pole see konkreetne protseduur iseenesest dogma.
 
Inimese kõrgem mina teab täpselt, kuni kõige väiksemagi detailini, mis on valesti, seega jätkake suhtlemist inimese kõrgema minaga ka pärast seda, kui olete saanud loa tervendamiseks ning ta annab teile üksikasjalikke teadmisi haiguse olemuse kohta. Ma olen avastanud, et kui ma inimese kõrgema mina käest seda küsin, võib ta mulle isegi täpselt öelda, mida selle inimese tervendamiseks tuleks ette võtta. Mõnikord on see traditsiooniline tervendusprotseduur, kuid mõnikord on juhised ka mõistusele täiesti arusaamatud. Mingi inimesega töötades võib tema kõrgem mina paluda teilt (näiteks) seda, et maaliksite oma otsaette punase tähekese. Teie mõistus ei mõista selle vajalikkust, kuid kui antud inimene näeb punast tähekest teie otsa ees, vajutab see tema sees teatud nupule ning aset leiab silmapilkne tervenemine. Konsulteerige inimese kõrgema minaga, sest ta teab kõike.
 
Järgnevad ideed võivad erineda sellest, mida te tervendamisest teate. Säilitage lihtsalt avatud meel. Esiteks mõistan ma, et inimestel on erinevad arusaamad juba selle kohta, mis üldse on haigus, kuid nagu ma eespool rääkisin, on keha minu jaoks läbinisti valgus ning seega võib tema seisundit väga kergesti muuta, kui mõistus suudab tervenemist aktsepteerida. Sellest lähtudes näen ma kogu keha, kaasa arvatud haigust, energiana. Minu jaoks pole oluline ei haiguse tekkepõhjus ega kulg – haigust loovad nagunii üksnes inimese mõtted. Näen nii keha kui ka haigust lihtsalt energiana.
 
Olen avastanud, et tervendada ja positiivset energiat kehasse suunata on kõige lihtsam siis, kui vana, negatiivne ja „haigestunud“ energia sealt enne eemaldada. Olen avastanud, et energia, nii negatiivne kui ka positiivne, kuuletub väga hästi inimese poolt püstitatud taotlusele. Ütleme näiteks, et inimese mõlemal silmal on kae ning ta on täiesti pime. Arstid ütleksid, et nüüd ei aita muu kui vaid kae eemaldamise operatsioon.
 
Minu vaatepunktist on kae lihtsalt energia. Sirutaksin sõrmed silmade poole ning kasutades taotlust, haaraksin sellest energiast kinni ning tõmbaksin vana ja haige energia kehast välja. Erinevatel tervendajatel üle kogu maailma on palju erinevaid meetodeid, mida selle kahjustatud energiaga pärast kehast väljatõmbamist peale hakata. On selge, et seda ei saa lihtsalt niisama vedelema jätta või muidu võib see mõne teise inimese külge nakkuda.
 
Filipiinide praanatervendajad kujustavad haige energia põletamiseks ja muundamiseks kaussi violetse leegiga. Igaühel on energia muundamiseks erinevad meetodid. Mulle ütlesid inglid, et saadaksin selle Maa keskpunkti, kus Maa-Ema nimetatud energia vastu võtab ning positiivseks energiaks muundab. Minu jaoks on see meetod siiani väga hästi toiminud.
 
On palju erinevaid ideid selle kohta, kuidas genereerida kehasse suunatavat tervendavat praanat ehk positiivset energiat. Chi-kungi meistrid ammutavad seda loodusest. Filipiinide praanatervendajad tõmbavad seda Päikeselt.
 
Nüüd tahaksin ma käsitleda pisut üht uut teemat. Suurem osa tervenemisi, mis ei leia aset tervendaja kõikidele pingutustele vaatamata, on põhjustatud millestki, mis peatab inimeses tervenemise. Me räägime siin millestki enamast kui lihtsalt mõttemustritest. Seda teemat sooviksid paljud tervendajad vältida, kuid sellega tegelemine on ülimalt vajalik, kui inimesel, keda tervendate, on selline probleem.
 
Sellega jõuame astraaltasandi parasiitide ja düsfunktsionaalsete mõttevormideni, kes pole osa inimesest, kuid elavad inimese sees. Need olendid toimivad parasiitidena. Nad pole see inimene, kuid inimene on nad oma mõtete, emotsioonide/tunnete ja tegudega külge tõmmanud. Oma kohalolekuga võivad need olendid tervenemist takistada ning samas otseselt haigestumist põhjustada. 
 
Kes on astraaltasandi parasiit? See on elusolend, kes pärineb mõnest teisest dimensioonist, kuid on mingi moel sattunud sellesse maailma. Maailmas, kust sellised olevused tulevad, on nad kasulikud ning universumile tervikuna vajalikud. Kuid siin maailmas on nad probleemiks.
 
On ka teist liiki olevusi, kelleks on lihtsalt nende inimeste hinged, kes pole hirmust kolmandast dimensioonist lahkumise ees edasi läinud ning on seepärast valinud mõne inimese lähedusse jäämise. Ja on ka veel muidki võimalusi nagu näiteks maavälised olendid, kes võivad, aga ei pruugi pärineda antud dimensioonist, kuid kes on sellele vaatamata valel ajal vales kohas.
 
Võrdluseks võib tuua inimese keha, kus igal rakul on oma kindel funktsioon. Kõik rakud teie kehas on ainulaadsed ning paiknevad selles kehaosas, kuhu nad kuuluvad. Igal rakul on täita kindel ülesanne, mis puudutab keha kui tervikut. Rakkude välimus on erinev; ajurakud näevad välja teistsugused kui südamerakud, mis erinevad omakorda maksarakkudest jne. Niikaua, kui rakud on õiges kohas, probleeme pole. Kuid kui me lõikaksime teie kõhu lõhki, voolaksid vererakud kõhuõõnde. Nad ei peaks seal olema, seega on vererakkude kõhust eemaldamine ning nn tulnukrakkude sissetungi peatamine tervenemiseks vältimatult vajalik.
 
Mis on düsfunktsionaalne mõttevorm? See on inimese või mõne teise olendi poolt loodud mõttevorm, mis paikneb inimese auraväljas ning mis on tavaliselt sinna tahtlikult saadetud. Loitsud, needused, inimese vastu suunatud viha jne võivad kõik selle inimese sees elavaks saada. Kui selline energia on juba kellegi sisse läinud, võtab ta tavaliselt mingi kuju, milleks võib olla peaaegu mis tahes vorm ning omandab ka elujõu energia. Ta näib olevat elav. Sellist energiat saab eemalda samamoodi nagu vaimegi. Inimesed on nendele düsfunktsionaalsetele mõttevormidele pannud omad nimed. On käibel ütlemised: saatan närib, kurat kiusab, juuda meel vms.
 
Kõigil neil olevustel on kahjustav mõju inimese tervisele, välja arvatud „headel“ olevustel. Jah, harvadel juhtudel on inimesega ühinenud ka kõrgelt arenenud vaimolendeid, kes tegutsevad inimese kõrgemaks hüvanguks. Kui ma mõne avastan, ei tee ma tema eemaldamiseks tavaliselt midagi. Õigel ajal lahkub ta ise.
 
Hüpnoterapeudid tegelevad selle teemaga kogu aeg. See on tavaliselt esimene asi, mida nad inimese puhul vaatavad. Ning ma nõustun nendega. Pärast seda, kui saate loa inimese kõrgemalt minalt, peate esimese asjana kontrollima, kas inimeses on mingeid parasiite või düsfunktsionaalseid mõttevorme. Ma olen avastanud, et neid on umbes pooltes inimestes, keda olen näinud.
 
Küsige oma kõrgemalt minalt, kas peate selle valdkonnaga oma tervendamispraktikas tegelema. Kui mitte, siis unustage see, kuid olge valmis, et mõnikord ei suuda te teha midagi senikaua, kuni parasiit tervendatavas elab.
 
Selgitan teile, mida ma nende eemaldamiseks teen, kuid pidage meeles, et siin pole tähtis mitte niivõrd tehnika, kuivõrd armastus. Ja minu meetod pole kindlasti mitte ainus tee seda probleemi lahendada. Kui olete alles oma tee alguses, siis ei pruugi osa sellest, mida ma siin räägin, teie jaoks mõtet omada. Kuid ma annan endast parima.
 
Minevikus kasutati katoliku kirikus ja ka mujal selliste olevuste väljaajamisel eksortsismi. See toimus tavaliselt jõhkrat ülemeelelist jõudu kasutades ning peaaegu alati puudus vaimude väljaajajal vähimgi arusaamine sellest, mis leiab tegelikult aset vaimsel tasandil. Preester tahtis lihtsalt parasiidi eemaldada ning teda ei huvitanud, mis sellest olevusest edasi sai. Ta ei mõistnud, et see vaimolend kolib lihtsalt niipea kui võimalik mõne teise inimese kehasse, kes on tavaliselt esimene inimene, keda ta kohtab. Sest astraalne parasiit lihtsalt peab kellegi kehas elama. Ta pole võimeline pikemat aega väljaspool mingit vormi eksisteerima.
 
Seega, mis kasu on sellisest vaimude väljaajamisest? Haigus või parasiit jääb endiselt inimkonna sekka elama. Kuid ta asub maailmas, mis on talle võõras. Ta kardab ning on väga õnnetu. Need olevused sarnanevad väikestele lastele, kuid selleks, et end selles võõras maailmas kaitsta, on nad õppinud võtma hirmuäratavaid kujusid ning tegema hirmuäratavaid hääli, et inimesi eemale peletada. Kui te aga lähenete neile armastavalt ja ausameelselt ning suudate neid veenda selles, et saadate nad tõepoolest tagasi koju, ei hakka nad vastu, vaid aitavad sellele tavaliselt isegi kaasa. Seega soovitan ma teil kohelda neid olendeid nagu väikesi lapsi, vaatamata sellele, mida nad teevad.
 
Vaadelgem nüüd, mida need olendid teha võivad. Kui te mõistate Reaalsust, seda, et see koosneb vaid valgusest ning reageerib teie tahtele, siis teate te, et võite teadlikult oma taotlust kasutades tervendada kõike olemasolevat. Ärge kartke neid olendeid või düsfunktsionaalseid mõttevorme. Nad ei saa teile teha midagi senikaua, kuni kontakteerute nendega läbi armastuse. Selles teadvusseisundis olete nende eest täielikult kaitstud. Kuid kui kontakteerute nendega läbi hirmu, seksuaalenergia, uimastite, alkoholi või mõne muu sellise kogemuse, mis nad teie siseilma toob, võivad nad teie üle kontrolli saavutada.
 
Viibides armastuse seisundis, alustan ma kõigepealt sellest, et küsin inimese kõrgemalt minalt, kas selles inimeses on mingeid parasiite või düsfunktsionaalseid energiaid. Kui ta ütleb jah, loon ma kohe oktaeedrikujulise (mille moodustavad kaks põhjapidi ühendatud püramiidi) mõttevälja, mis ümbritseb inimest ning tavaliselt ka mind ennast. See on vajalik kahel põhjusel. Esiteks ei lase see vaimolendil põgeneda ega kellegi teise kehasse siseneda ning teiseks tekib oktaeedri tippu dimensionaalne aken, mille kaudu olevus saab taas siseneda oma kodumaailma.
 
Siis kutsun ma endale appi peaingel Miikaeli. Ta armastab seda tööd, sest see aitab veidikenegi siin universumis korda luua. Ta seisab mu selja taga ning vaatab üle mu õla. Me töötame koos kui üks tervik. Ja ta töötab ka koos teiega, kui te seda vaid palute.
 
Siis asetan ma käe inimese naba kohale ning palun olendil endaga ühendust võtta. Seejärel alustan ma telepaatilist suhtlemist inimese väljas asuva(te) vaimolendi(te)ga. Ma leian, et pole vajalik, et nad inimese suu läbi räägiksid. (See muudab asja keerulisemaks ning võib inimeses tekitada hirmu.) Kui ma juba selle vaimolendiga suhtlen, saadan ma talle armastust, et ta teaks, et ma pole siin selleks, et teda „välja ajada“, vaid olen huvitatud ka tema heaolust.
 
Iga vaim, kes on olemas, loodi Jumala poolt teatud põhjustel ning ta teenib elu üldises pildis oma püha eesmärki. Mitte midagi pole sündinud juhuse tõttu. Ma ütlen sellele olendile, et minu eesmärgiks on aidata tal naasta maailma, kust ta pärineb. Ja ma mõtlen seda tõsiselt. Kui vaimolend veendub, et ma seda tõsiselt mõtlen, pole edasine enam keeruline.
 
Siis ma tunnetan ning näen seda vaimu oma vaimusilmas. Neil olenditel on palju erinevaid kujusid ja vorme, mis võivad algajale tunduda väga veidratena. Sageli on nad mao- või putukakujulised, kuid neil võib olla ka mistahes muu vorm. Õigel hetkel hakkan seda vaimolendit kehast välja tõmbama. Kui olend on juba umbes meetri võrra kehast väljas, annan ma ta üle peaingel Miikaelile, kes viib olevuse üles oktaeedri tipu juurde ning saadab ta läbi dimensioonide vahelise ava tagasi tema kodumaailma. Miikael teab täpselt, mida teha.
 
See on kasulik mõlemale, nii sellele vaimolendile kui inimesele. Vaimolend naaseb oma kodumaailma, mis on tema jaoks sama, mis paradiisi jõudmine. Seal saab ta täita oma jumalikku eesmärki ning olla õnnelik. Ja tervendatav inimene on oma kehas jälle omapäi, vahel esimest korda tuhandete aastate jooksul ning on võimeline toimima uuel ja tervislikumal viisil. Paljud haigused kaovad seepeale sageli justkui iseenesest, kuna neid põhjustanud vaimolend on lahkunud.
 
Väike kõrvalmärkus: Põhjus, miks asetan oma käe inimese naba kohale, seisneb selles, et olen avastanud, et see on parim paik, mille kaudu saab parasiite eemaldada. Tavaliselt sisenevad nad inimese kehasse kolju alaosas paikneva tšakra kaudu, mida nimetatakse kuklatšakraks. Inimesel on astraalsed parasiidid sageli siis, kui ta on kasutanud kangeid uimasteid või alkoholi ning muutunud selle tulemusel haavatavaks või on nood olendid leidnud sissepääsu seksuaalenergia väärkasutamise tõttu või siis, kui inimene on olnud väga hirmunud ning muutunud abituks. On ka teisi teid, kuid need on kolm peamist põhjust, mida olen avastanud.
 
Kui üks vaimolend lahkub ning näitab, et kojuminek on reaalne, siis peaaegu alati, kui inimeses on veel teisi vaimolendeid, rivistuvad ka need ning aitavad teid vastupanu osutamata, sest ka nemad tahavad naasta oma kodumaailma.
 
Ma tean, et tegemist on kummalise teemaga, kuid see on tegelikkus. Ma olen vaadelnud tulemusi tuhandete inimeste puhul ning näinud, kuidas see on aidanud neil saada taas terveks ning terviklikuks.
 
Toon paar näidet. Eelmisel aastal Mehhikos tuli pärast seminari minu juurde üks noormees, keda ma ei tundnud, öeldes, et vajab abi. Ta ütles, et umbes aasta aega pole ta paljudes situatsioonides olnud suuteline end kontrollima. Ta tundis, nagu oleks tema sees mingi vaim ning küsis minult, kas see on tõsi.
 
Pärast loa saamist rääkisin ma tema kõrgema minaga, kes ütles, et noormehe sees on ainult üks vaim ning palus mul toimida tavapärasel moel. Vaim astus esile ning hakkas rääkima inglise keeles, kuid veidra itaalia aktsendiga. Ma naersin oma sisemuses, kuna polnud kunagi varem kuulnud rääkimas vaimu itaalia aktsendiga. Me vestlesime umbes viisteist minutit. Lõpuks ütles ta mulle, et on nõus lahkuma ning mõne minuti pärast oligi ta läinud.
 
Noormees tundis ennast palju paremini ning hakkas rääkima. Küsin, kuidas tema arvates see vaim tema sisse sai. Ta ütles, et ei tea seda kindlalt, kuid ta teadis, kus see juhtus. Ma küsisin, kus. Ta ütles: „Itaalias.“ Sisemiselt ütlesin ma: „Loomulikult.“ See vaimolend oli inimene, kes oli lihtsalt kartnud siiani siit ilmast lahkuda.
 
Teine näide pärineb Euroopast. Üks abielupaar tuli mu seminarile. Nad olid juba aastaid abielus ning armastasid teineteist väga, kuid vanemaks saades hakkas naine seksuaalselt fantaseerima ühest „kujuteldavast“ mehest. See polnud mitte sellepärast nii, et seks tema ja ta abikaasa vahel poleks olnud hea. Fantaasiad algasid iseenesest.
 
Aja möödudes hakkas see kujuteldav mees võtma temalt üha rohkem ja rohkem seksuaalenergiat, kuni ühel päeval ei suutnud ta enam orgasmi saada muidu, kui vaid kujuteldava mehega. Seega lõpetas ta oma mehega armatsemise ning tema vaatepunktist ei saanud ta sinna midagi parata. Kujuteldav mees sundis teda kaks või kolm korda päevas endaga seksima ja siis kui tema seda tahtis, mitte naine. Naisel polnud selle üle mingit kontrolli.
 
See oleks võinud olla ka emotsionaalne või mentaalne probleem, kuid sel juhul see ei olnud nii. See oli tõeline „kujuteldav“ mees teisest dimensioonist. Naine oli talle ukse avanud uimasteid kasutades. Ta oli ammu lõpetanud narkootikumide tarvitamise, mida ta oli teinud vaid kahel korral elus, kuid oli juba liiga hilja. Mees oli tema sees.
 
Pärast loa saamist rääkisin ma pikka aega naise kõrgema minaga. Vaimolend naise sees oli väga intelligentne olend. Teda polnud võimalik lollitada. Kui ma temaga ühendust võtsin, teadis ta juba, mida ma teha kavatsen. Ta pidas minuga pika, kahekümneminutilise vestluse ning tahtis siis näha peaingel Miikaeli. Ma palusin tal pea naise kõhust välja pista ning ise Miikaeli vaadata. Kui ta Miikaeli nägi, mõistsin ma tema näoilmest, et see, mida ta nägi, avaldas talle muljet. Koheselt tõmbus ta kehasse tagasi, vaatas mulle otsa ning ütles, et vajab rohkem aega kõige üle järele mõtlemiseks. Ta palus mul temaga järgmisel päeval uuesti ühendust võtta.
 
Järgmisel päeval ütles naine, et oli selle olendiga peaaegu kogu öö otsa vestelnud. Too oli öelnud, et armastab naist ning ei taha tegelikult minna, kuid oli otsustanud, et nii on parem nende mõlema jaoks. Ja siis nad loomulikult seksisid taas.
 
Sel õhtul hoidsin ma oma kätt naise kõhu kohal ning kontakteerusin temaga jälle, nii nagu meil kokkulepe oli. Ta ütles lihtsalt: „Tere õhtust. Ma tahan sulle teatada, et meeldid mulle väga ning ma tänan sind selle abi eest.“ Siis teatas ta, et on valmis lahkuma. Seejärel aitasin ta välja ning Miikael võttis tal õlgadest ning viis ta maailma, kust ta pärit oli. Ta ei avaldanud mingil moel vastupanu.
 
Kui ma ütlesin naisele, et see on läbi, oli ta hämmastunud. Ta ütles, et ta polnud midagi tundnud. Siis vaatas ta mulle otsa ning ütles: „Ta palus mul öelda, et sa meeldid talle.“
 
Sel õhtul armatsesid nad oma abikaasaga esimest korda pika aja jooksul. Järgmisel hommikul olid nad nii õnnelikud, et otsustasid minna taas mesinädalatele. Elu algas taas.
 
Üksikasjadest: Tehke kindlaks, et eemaldate kehast ka kõik jäägid ning siirded. Paljud sellised olendid istutavad inimesse munasid või jätavad maha mustust. Küsige, kus jäägid asuvad või tunnetage seda ja tõmmake see energia välja ning saatke ka see koos vaimolenditega minema. Kui jätate jäägid alles, võib inimene haigestuda või vaimolendi poolt põhjustatud haigusest mitte paraneda.
 
Viimane märkus veel: Kui ma ise haigeks jään või kui midagi valesti läheb, mida juhtub harva, ootan ma veidi, enne kui olukorra tervendan. Miks?
 
Sest tahan mõista, kuidas ma lõin selle tasakaalustamata energia oma elus. Ma vaatlen oma elu. Ma tahan teada, mida ma mõtlesin, tundsin, ütlesin, tegin või kuidas elasin, kui lõin selle haiguse. Teen seda selleks, et oma viga parandada, enne kui see energia mõnel muul kujul esile kerkib. Ma ootan ära mõistmishetke.
 
 

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar

Märkus: kommentaare saab postitada vaid blogi liige.